Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Caiff y Wobr Glan Môr ei chynnal yng Nghymru a Gogledd Iwerddon.


Gwobr Glan Môr yw'r safon genedlaethol ar gyfer y traethau gorau ledled y DU. Er y gall traethau Gwobr Glan Môr fod yn hollol wahanol, mae'r faner yn symbol o ansawdd sy'n sicrhau bod ymwelwyr yn sicr o ddod o hyd i ran arfordirol glân, deniadol ac wedi'i reoli'n dda.
Ar adeg pan fydd mwy a mwy o bobl yn dewis gwyliau yn y cartref, mae Gwobr Glan Môr yn hanfodol er mwyn sicrhau bod ymwelwyr yn gwybod eu bod yn mwynhau'r gorau o'n harfordir hardd a dramatig.

Mae’r Wobr Glan Môr yn nodi ansawdd dŵr ‘ddigonol’ at yr safle, ynghyd ag iechyd a diogelwch a chyfleusterau da.

Lawrlwythwch y meini prawf llawn a’r nodiadau canllaw

I wneud cais am y Wobr Glan Môr neu am unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â Thîm Arfordir Cadwch Gymru’n Daclus trwy anfon e-bost i [email protected] 

Seaside Award