Yn galw ar bob Eco-Sgolion! Dyma’ch cyfle i ddisgleirio a rhoi llwyfan i’ch ysgol.

Ydy’ch ysgol wedi cynnwys yr holl ddisgyblion a staff a’r gymuned ehangach i wneud yr ysgol yn fwy cynaliadwy? Ydych chi wedi gweithio gyda thrigolion lleol neu wedi gwella ardal gymunedol leol? Ydych chi’n cymryd rhan mewn menter gymunedol fel cydweithfa fwyd neu brosiect lles? Efallai eich bod chi wedi datblygu gardd lysiau neu’n helpu dod â phobl leol at ei gilydd? Yna hwyrach mai dyma’r categori i chi!

Yn agored i ysgolion meithrin, cynradd, uwchradd, arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion sydd wedi cofrestru gyda’r Rhaglen Eco-Sgolion ar hyd a lled Cymru.

Gwnewch gais nawr am y Wobr Eco-Sgolion yn y Gymuned

Diolchwn i Noddwr y Categori, Helping Hand

Eco-Schools in the Community Award