Mae Gwm Cnoi yn cael ei ddiffinio fel sbwriel yn ôl y gyfraith ond nid oes dyletswydd gyfreithiol ar awdurdodau lleol i lanhau staeniau gwm cnoi. Mae hyn yn golygu bod sawl enghraifft o staeniau gwm cnoi yn parhau am amser hir am fod y cynnyrch synthetig yn gallu cymryd hyd at 5 mlynedd i ddadelfennu.

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn gweithio gydag awdurdodau lleol, gwneuthurwyr, gwm cnoi, busnesau a phartneriaid fel GumDrop i hybu ymddygiad cyfrifol yn ymwneud â sbwriel ac i annog arloesi wrth godi gwm cnoi.

Gallwch ddarllen ein papur Gweithredu ar Bolisi Gwm Cnoi yma sydd yn cynnwys enghreifftiau ar gyfer arfer gorau ac atebion arloesol.

Papur Gweithredu ar Bolisi Gwm Cnoi

Chewing gum