Mae ein gwirfoddolwyr yn anhygoel, bob un o’r 25,000 ohonynt! P’un ai bod gennych ddiwrnod neu ychydig funudau i’w sbario, gallwch gymryd rhan yn ein gwaith, cyfarfod pobl newydd a helpu i wella eich cymuned.

O #2MinuteStreetClean i ddiwrnod o weithgareddau wedi eu trefnu – mae rhywbeth i bawb. Cysylltwch â’ch Swyddog Prosiect Cadwch Gymru’n Daclus lleol i ganfod beth sydd yn digwydd yn eich ardal chi.

Ac os ydych o ddifrif am wneud gwahaniaeth, ewch i'n tudalen hybiau codi sbwriel i ddarganfod eich hyb lleol a benthyg offer. 

Volunteer with us