Gall ein tîm weithio gyda chi i ddatblygu tir eich ysgol. Rydym yn gweithio gyda’ch disgyblion a’ch staff yn ystod pob cam o’r prosiect. Gallwch fanteisio ar wybodaeth ein harbenigwyr am blannu, deunyddiau, bywyd gwyllt a llawer mwy.

Gallwn gyflwyno prosiectau fel:

  • Adeiladu pyllau
  • Datblyu ystafelloedd dosbarth awyr agored
  • Datblygu cynefinoedd 
  • Plannu perllanau a llwyni
  • Planwyr a gwelyau blodau uchel

Mae pob prosiect yn wahanol felly gall aelod o’n tîm arbenigol ddod i drafod tir eich ysgol a’r datblygiad delfrydol i
chi. Mae pob prosiect gwella tir ysgol yn cael ei brisio’n unigol.

I ddarganfod mwy o wybodaeth cysylltwch â Jo Friedli, Cydlynydd Eco-Academi [email protected] 07717456147

School Grounds Improvements