Oherwydd y tywydd, gall manylion digwyddiadau newid. Os oes unrhyw amheuaeth ynglŷn â diogelwch, peidiwch â mynd ymlaen â'ch digwyddiad, ac ail-drefnu pan fydd y tywydd yn well. Byddwn yn cynnwys yr holl ddigwyddiadau hyd at 25 Mawrth yn yr ymgyrch #GwanwynGlânCymru 

Byddwch yn falch o fod yn Gymreig ar Ddydd Gŵyl Dewi ac ymunwch â ni ar gyfer Gwanwyn Glân Cymru 2018 - ymgyrch genedlaethol i annog pobl ledled Cymru i ddod at ei gilydd er mwyn helpu i lanhau ein Cymru hardd!

Mae’r ymgyrch yn dechrau ar Fawrth y 1af (pryd arall?) a bydd cyfle i chi gofrestru eich digwyddiad glanhau ac i gael gafael ar adnoddau a gwybodaeth tra hefyd yn gwneud rhywbeth gwych i Gymru.

Fel rhan o’r ‘Great British Spring Clean’, mae Cadwch Gymru’n Daclus yn awyddus i ysbrydoli pobl Cymru i fynd tu allan yn yr awyr agored, i fod yn weithgar ac i fod yn falch o ble maent yn byw.

Bydd grwpiau cymunedol, ysgolion a busnesau yn cymryd rhan mewn pum niwrnod o weithredu rhwng 1 a 5 Mawrth.

Sut i gymryd rhan

Cofestrwch ddigwyddiad eich hun fan hyn!

Dilynwch y newyddion diweddaraf trwy #GwanwynGlânCymru ar gyfryngau cymdeithasol.

Gall busnesau hefyd ddangos eu cefnogaeth i Spring Clean Cymru trwy noddi digwyddiad glanhau proffil uchelCliciwch yma i weld noddwyr 2018 Gwanwyn Glân Cymru

Am fwy o wybodaeth ar #GBSpringClean, ewch i www.greatbritishspringclean.org.uk

Adnoddau

Cliciwch yma i weld a lawrlwytho Llawlyfr Gwanwyn Glân Cymru, posteri a asesiad risg

*Ychwanegir manylion y digwyddiadau isod yn yr iaith y cawsant eu cofnodi

Spring Clean Cymru