Rydyn ni’n dymuno helpu cymunedau i ofalu am eu hamgylchedd lleol. Rhan fawr o hyn yw cysylltu darpar wirfoddolwyr â grwpiau cymunedol yn eu hardal. 

Am y tro cyntaf, rydyn ni wedi dwyn ynghyd manylion cyswllt grwpiau cymunedol ledled y wlad sy’n chwilio am aelodau newydd. 

Dewch o hyd i grŵp ar y map, cysylltwch â nhw i gael gwybod sut y gallwch chi gymryd rhan.

 

 

Os ydych chi’n cynnal grŵp cymunedol ac os hoffech ymddangos ar y map, llenwch y ffurflen ar-lein syml hon.

Ydych chi’n bwriadu ffurfio eich grŵp cymunedol eich hun? Mae gennym swyddogion prosiect ym mhob awdurdod lleol sy’n gallu rhoi cyngor i unrhyw un sy’n awyddus i sefydlu grŵp a gweithio’n annibynnol. Manylion cyswllt nhw yma.

Community groups