Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Rydym yn annog ein grwpiau cymunedol i gyd i ddilyn cyngor y Llywodraeth ar y coronafeirws. Gallai hyn olygu na all gweithgareddau sydd wedi eu cynllunio barhau. I ganfod mwy, cysylltwch â’ch grŵp dewisol gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod.

Rydyn ni’n dymuno helpu cymunedau i ofalu am eu hamgylchedd lleol. Rhan fawr o hyn yw cysylltu darpar wirfoddolwyr â grwpiau cymunedol yn eu hardal. 

Am y tro cyntaf, rydyn ni wedi dwyn ynghyd manylion cyswllt grwpiau cymunedol ledled y wlad sy’n chwilio am aelodau newydd. 

Dewch o hyd i grŵp ar y map, cysylltwch â nhw i gael gwybod sut y gallwch chi gymryd rhan.

 

 

Os ydych chi’n cynnal grŵp cymunedol ac os hoffech ymddangos ar y map, llenwch y ffurflen ar-lein syml hon.

Ydych chi’n bwriadu ffurfio eich grŵp cymunedol eich hun? Mae gennym swyddogion prosiect ym mhob awdurdod lleol sy’n gallu rhoi cyngor i unrhyw un sy’n awyddus i sefydlu grŵp a gweithio’n annibynnol. Manylion cyswllt nhw yma.

Community groups