Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Rydym yn helpu i osod y safon ar gyfer twristiaeth yng Nghymru gydag 'Goriad Gwyrdd – yr achrediad amgylcheddol, byd-eang mwyaf a ddyfernir i filoedd o ddarparwyr twristiaeth mewn dros 50 o wledydd yn fyd-eang.

Rhyddhau cynaliadwyedd yn y diwydiant twristiaeth

Mae Goriad Gwyrdd yn galluogi busnesau Cymru i ddathlu’r newidiadau amgylcheddol y maent yn eu gwneud a marchnata eu hunain i gynulleidfa sydd yn fwyfwy ymwybodol o’u cyfrifoldebau amgylcheddol.

Gall busnesau ar draws y sector wneud cais am Goriad Gwyrdd; mae hyn yn cynnwys gwestai bach, gwestai, llety hunanarlwyo, safleoedd gwersylla, canolfannau cynadledda, bwytai ac atyniadau.

Er mwyn cael mwy o wybodaeth am 'Goriad Gwyrdd cysylltwch â [email protected] new ewch i www.greenkey.org.uk 

Wrth gwrs, y ffordd orau i ddeall pam fod busnesau twristiaeth ledled Cymru yn ymuno a’r cynllun, yw clywed gan safleoedd sydd eisoes wedi ennill gwobr y ‘Goriad Gwyrdd...

Rydym yn falch iawn ein bod wedi ennill achrediad y ‘Goriad Gwyrdd. Mae’n rhoi hwb i’r gweithgareddau yr ydym ni - gyda chefnogaeth gan ein cwsmeriaid- yn eu gwneud er mwyn gweithio mewn ffordd gynaliadwy. Rydym yn anelu i leihau'r effaith a gawn ar yr amgylchedd drwy ailgylchu a chadw golwg ar ein defnydd o ynni, yn ogystal â defnyddio a chefnogi cynnyrch gan gynhyrchwyr lleol. Rydym hefyd yn werthfawrogol o’r gefnogaeth gan Cadwch Gymru’n Daclus drwy gydol y cynllun. Rydym yn ymwybodol fod fwy o bobol yr oes yma, yn chwilio am leoliadau ‘gwyrdd’, ac mae’r wobr yma yn cadarnhau fod Llandudno a Gogledd Cymru yn le gwych i’w ymweld.

Mae perchnogion Adcote House yn Llandudno, Diane and Michael Dean

Green Key