Cymraeg

Ymunwch â Caru Cymru - mudiad newydd i ddileu sbwriel a gwastraff

Caru Cymru

Rydym yn hoff iawn o’n traethau ac yn siŵr eich bod chi hefyd. Mae Gofal Arfordir yn rhan o’n rhaglen wirfoddoli sydd yn helpu i gefnogi unigolion yn eu hymdrechion i wneud newid cadarnhaol a threchu’r don gynyddol o lygredd morwrol.

Sut i gymryd rhan yn y gwaith o ofalu am ein harfordir

Gall gweithredoedd bach wneud gwahaniaeth mawr.  Felly, beth am gynnal #ymgyrchglanhau2funud y tro nesaf y byddwch yn ymweld â’r arfordir.

Ydych chi’n awyddus i lanhau eich traeth lleol? Gallwch fenthyg offer trwy ein rhwydwaith o Hybiau Codi Sbwriel

Dwywaith y flwyddyn, rydym yn galw ar ein gwirfoddolwyr ar draws y wlad i gymryd rhan mewn ymgyrchoedd glanhau blynyddol – Gwanwyn Glân Cymru ym Mis Mawrth/Ebrill a Glanhau Moroedd Cymru ym mis Medi/Hydref.  Mae canllawiau ac adnoddau ar gael i’ch helpu i gynllunio a hyrwyddo eich digwyddiadau.

Ymunwch â grŵp cymunedol lleol er mwyn cymryd rhan mewn gweithgareddau gwirfoddoli rheolaidd gyda phobl o’r un anian. 

Ydych chi eisiau ffurfio eich grŵp cymunedol eich hun? Mae swyddogion prosiect ar gael ym mhob un o’r awdurdodau lleol, sydd yn gallu rhoi cyngor i unrhyw un sydd eisiau sefydlu grŵp a gweithio’n annibynnol. Cysylltwch â’ch swyddog lleol heddiw

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â [email protected] 

Coast Care