Gofal Arfordir yw ein rhaglen wirfoddoli sydd yn cefnogi unigolion i wneud newid cadarnhaol a threchu’r don gynyddol o lygredd morwrol.

Rydym yn hoff iawn o’n traethau ac yn siŵr eich bod chi hefyd. Mae Gofal Arfordir yn rhan o’n rhaglen wirfoddoli sydd yn helpu i gefnogi unigolion yn eu hymdrechion i wneud newid cadarnhaol a threchu’r don gynyddol o lygredd morwrol. O #2minutebeachclean i ymdrech gymunedol enfawr, mae Cadwch Gymru’n Daclus yn rhoi cyfle i bawb gymryd rhan yn gofalu am ein harfordir.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â [email protected] 

Coast Care