Cymraeg

Ymunwch â Caru Cymru - mudiad newydd i ddileu sbwriel a gwastraff

Caru Cymru

Dilyn llwyddiant Glanhau Traethau Cymru Gyfan llynedd, rydym am ddangos mae Cymru unwaith eto'n mynd i'r afael â sbwriel morol.

Ymunwch a ni am Glanhau Moroedd Cymru 2019

Cynhelir Ymgyrch Glanhau Traethau Cymru Gyfan rhwng 14 a 30 Medi.

Mae mater sbwriel morol yn berthnasol i fwy na chymunedau arfordirol yn unig.  Mewn gwirionedd, daw 80% o ffynonellau ar y tir – felly rydym hefyd eisiau targedu afonydd a dyfrffyrdd eraill. Isod mae'r map yn dangos pa digwyddiadau oedd ran o'r hymgyrch. 

Rydym wedi gweithio gydag ystod o bartneriaid ar Ymgyrch Glanhau Traethau Cymru Gyfan, yn cynnwys MCS, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac aelodau o Bartneriaeth y Môr Glas.

Wrth gwrs, ni fyddai Ymgyrch Glanhau Traethau Cymru Gyfan yn bosibl heb gefnogaeth bwytai McDonald’s ar draws Cymru.

Mae’r ymgyrch hefyd wedi cael cyllid trwy’r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF) a gefnogir trwy Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop dros Ddatblygu Gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru.

               

All Wales Beach Clean