Mae sbwriel morol yn fygythiad cynyddol i’n hamgylchedd dyfrol ac arfordirol. Mae hyd at 12.7 miliwn o dunelli o blastig yn mynd i mewn i gefnforoedd y byd bob blwyddyn, sydd yn gyfwerth â gollwng un lori fin yn llawn plastig bob munud i mewn i gefnforoedd y byd.

I ddangos bod Cymru’n wynebu’r her fyd-eang hon, rydym yn gweithio gyda phartneriaid i lansio ymgyrch newydd, uchelgeisiol – Ymgyrch Glanhau Traethau Cymru Gyfan!

Cynhelir Ymgyrch Glanhau Traethau Cymru Gyfan rhwng 14 a 30 Medi.

Mae mater sbwriel morol yn berthnasol i fwy na chymunedau arfordirol yn unig.  Mewn gwirionedd, daw 80% o ffynonellau ar y tir – felly rydym hefyd eisiau targedu afonydd a dyfrffyrdd eraill. Isod mae'r map yn dangos pa digwyddiadau oedd ran o'r hymgyrch. 

Rydym wedi gweithio gydag ystod o bartneriaid ar Ymgyrch Glanhau Traethau Cymru Gyfan, yn cynnwys MCS, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac aelodau o Bartneriaeth y Môr Glas.

Wrth gwrs, ni fyddai Ymgyrch Glanhau Traethau Cymru Gyfan yn bosibl heb gefnogaeth bwytai McDonald’s ar draws Cymru.

Mae’r ymgyrch hefyd wedi cael cyllid trwy’r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF) a gefnogir trwy Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop dros Ddatblygu Gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru.

               

All Wales Beach Clean