Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Trowch eich hen gar i arian parod i Cadwch Gymru'n Daclus! Er mwyn ei gwneud yn hawdd i chi, rydym yn gweithio gyda Giveacar, y gwasanaeth scrapio ceir mwyaf yn y DU.

Bydd Giveacar yn casglu eich cerbyd AM DDIM o unrhyw le yn y DU, a byddant yn cymryd ceir, faniau, beiciau modur a lorïau.

Mae mor hawdd â 1-2-3

  1. Rydych chi'n cysylltu â Giveacar a threfnu casgliad
  2. Caiff eich cerbyd ei godi am ddim
  3. Mae Giveacar'n ei waredu ac yn gwneud rhodd ar eich rhan i Cadwch Gymru'n Daclus

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ewch i www.giveacar.co.uk/charities/keep-wales-tidy a chwblhewch y ffurflen ar ochr dde'r dudalen. Neu gallwch ffonio 0207 736 4242 neu e-bostio [email protected] a byddant yn gwneud y gweddill.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Chris Partridge neu ffoniwch 029 2025 6767

Giveacar