Cymraeg

Traethau a marinas yn dathlu llwyddiant rhyngwladol

Gwobrau Arfordir Cymru

Mae cynifer o gymunedau wedi’u trawsnewid diolch i wirfoddolwyr diwyd ac ymroddedig. Cydnabydda’r wobr hon y bobl sy’n helpu gwneud gwahaniaeth enfawr!

Ydy’ch grŵp wedi atgyfodi ardal anghyfannedd yn eich cymuned ac wedi’i thrawsnewid yn gaffaeliad cymunedol? Ydych chi wedi gweld mantais eich gwaith caled yn y gymuned i fywyd gwyllt lleol? Efallai’ch bod chi wedi ymgysylltu â’r gymuned yn eich gwaith i helpu meithrin balchder lleol neu efallai bod eich gwaith wedi dwyn ynghyd gwahanol sectorau o’ch cymuned leol mewn ffyrdd eraill?

Rydym eisiau clywed gennych, gallech chi fod yn enillydd!

Gwnewch gais nawr am y Wobr Trawsnewid Cymuned

Diolchwn i noddwr y categori, Bouygues UK

Community Transformation Award