Cymraeg

Parhewch â'ch gweithgareddau Eco-Sgolion

Eco-Sgolion Adref

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwirfoddoli’n ddiflino i wella’ch cymuned leol? Efallai ei fod yn dod â phobl at ei gilydd, neu’n helpu pobl agored i niwed i deimlo’n llai unig. Ydyw’n arwain grwpiau yn ei waith amgylcheddol? Ydyw’n sbarduno camau gweithredu gan y gymuned? Efallai ei fod yn gweithio’n ddiflino un wythnos ar ôl y llall i glirio sbwriel ar gyfer yr ardal leol. 

Enwebwch eich arwr gwyrdd a rhowch wybod iddo fod ei waith caled yn cael ei werthfawrogi.

Cyflwynwch eich enwebiad Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Diolchwn i Noddwr y Categori, Western Power Distribution

Volunteer of the Year Award