Yn galw ar bob busnes 'Goriad Gwyrdd!

Ydych chi wedi mynd y filltir ychwanegol i sicrhau’ch bod sefydliad gwely a brecwast, gwesty neu hamdden yn gyfeillgar i’r amgylchedd? Ydych chi’n hyrwyddo cynaliadwyedd ar hyd y busnes? Ydych chi wedi codi ymwybyddiaeth ymhlith eich staff, gwesteion ac ymwelwyr? Efallai bod eich staff wedi cymryd camau i wneud gwir wahaniaeth yn y gymuned leol? Pa newidiadau cadarnhaol ydych chi wedi’u gweld o ganlyniad i’ch ymwneud â gwobr yr Allwedd Werdd? Rhowch y gydnabyddiaeth y mae’ch busnes 'Goriad Gwyrdd yn ei haeddu yng Ngwobrau Cymru Daclus!

Yn agored i unrhyw fusnes 'Goriad Gwyrdd achrededig neu unrhyw fusnes sydd wedi cofrestru ar wefan 'Goriad Gwyrdd Cymru ac sydd wrthi’n gweithio tuag at gwblhau cais.

Gwnewch gais nawr am Wobr yr 'Goriad Gwyrdd

Diolchwn i noddwr y categori, DS Smith

Green Key Award