Mae a wnelo’r wobr hon â chymryd camau nawr am ddyfodol gwell, mwy cynaliadwy!

Ydy’ch grŵp yn ddychmygus ac yn greadigol wrth ddod o hyd i ffyrdd newydd o ddelio â gwastraff? Ydych chi’n rhedeg menter tyfu bwyd neu’n gweithio ar brosiect rhandir i leihau milltiroedd bwyd a helpu darparu cynnyrch lleol? Efallai eich bod chi wedi symud ailgylchu i’r lefel nesaf neu wedi meddwl am ffordd arloesol o godi arian i gynnal gweithgareddau’ch grŵp yn y dyfodol? Rhowch wybod i ni sut rydych chi wedi bod yn dod ymlaen ac efallai y bydd gennych gyfle o ennill!

Yn agored i brosiectau/sefydliadau cymunedol graddfa fach, busnesau ac awdurdodau lleol sy’n gweithio y tu hwnt i’w rhwymedigaethau statudol.

Gwnewch gais nawr am Wobr Dyfodol Cynaliadwy

Diolchwn i noddwr y categori, Redrow Homes

Sustainable Futures Award