Mae miloedd o wirfoddolwyr, grwpiau, ysgolion a sefydliadau’n mynd y filltir ychwanegol i helpu cadw’u cymuned yn lân, yn ddiogel ac yn apelgar.

Gallai’r grwpiau sy’n gweithio yn y maes hwn gwmpasu unrhyw agwedd ar ansawdd yr amgylchedd lleol gan bob math o sbwriel, graffiti, gosod posteri’n anghyfreithlon, tipio anghyfreithlon i faeddu gan gŵn. Cewch weithio ar un neu’n fwy o’r materion hyn sy’n effeithio ar ein hamgylchedd lleol ac ansawdd bywyd. Rhowch wybod i ni beth rydych chi wedi’i gyflawni!

Mae’r categori hwn yn agored i grwpiau cymunedol, ysgolion a sefydliadau. Os ydych chi wedi gweithio y tu hwnt i’ch dyletswydd statudol, rydym eisiau clywed gennych chi hefyd.

Gwnewch gais nawr am y Wobr Cymunedau Glanach

Diolchwn i noddwr y categori, Brecon Carreg

Cleaner Communities Award