Mae pob un ohonom yn caru gwenyn ac ieir bach yr haf... ond mae rhai pobl yn mynd allan o’u ffordd i helpu eu diogelu. Os chi yw un o’r bobl hynny, cyflwynwch eich cais am y Wobr Bioamrywiaeth!

Ydych chi’n caru bywyd gwyllt? Ydy’ch grŵp wedi canolbwyntio ar greu ardal lle gall natur ffynnu? Ydych chi wedi helpu peillyddion trwy wella’u cynefin? Ydych chi wedi codi rhywogaethau ymledol er mwyn galluogi rhywogaethau brodorol i ffynnu?

Rydym am glywed gennych os ydych chi wedi monitro rhywogaethau brodorol, wedi helpu codi ymwybyddiaeth, wedi creu neu reoli cynefin!

Gwnewch gais nawr am y Wobr Bioamrywiaeth

Diolchwn i noddwr y categori, John Lewis Caerdydd

Biodiversity Award