Cymraeg

Traethau a marinas yn dathlu llwyddiant rhyngwladol

Gwobrau Arfordir Cymru

Mae’r wobr hon i’r grwpiau a’r prosiect rhyfeddol hynny sy’n gwneud ein hafonydd a’n hardaloedd arfordirol yn lanach, yn iachach ac yn fwy diogel.

Ydy’ch grŵp wedi gweithio i wella mwynhad eich dyfrffyrdd/morlin lleol ar gyfer y gymuned ac ar gyfer bywyd gwyllt lleol? Ydych chi wedi gwella mynediad neu godi sbwriel o’ch afon neu ddarn o arfordir lleol? Os felly, mae’n bosibl mai dyma’r categori i chi!

Yn agored i brosiectau sy’n gweithio ar hyd afonydd, nentydd, camlesi a morlin.

Gwnewch gais nawr am y Wobr Afonydd ac Arfordir

Diolchwn i noddwr y categori, Dŵr Cymru Welsh Water

Rivers and Coast Award