Cymraeg

Parhewch â'ch gweithgareddau Eco-Sgolion

Eco-Sgolion Adref

Mae’r wobr hon i’r grwpiau a’r prosiect rhyfeddol hynny sy’n gwneud ein hafonydd a’n hardaloedd arfordirol yn lanach, yn iachach ac yn fwy diogel.

Ydy’ch grŵp wedi gweithio i wella mwynhad eich dyfrffyrdd/morlin lleol ar gyfer y gymuned ac ar gyfer bywyd gwyllt lleol? Ydych chi wedi gwella mynediad neu godi sbwriel o’ch afon neu ddarn o arfordir lleol? Os felly, mae’n bosibl mai dyma’r categori i chi!

Yn agored i brosiectau sy’n gweithio ar hyd afonydd, nentydd, camlesi a morlin.

Gwnewch gais nawr am y Wobr Afonydd ac Arfordir

Diolchwn i noddwr y categori, Dŵr Cymru Welsh Water

Rivers and Coast Award