Er mwyn pleidleisio am eich hoff orsaf wedi’i staffio neu heb ei staffio yng Nghymru, ewch i wefan Trenau Arriva Cymru

Gorsaf wedi’i Staffio Orau Cymru

Wrth benderfynu ar ba orsaf i enwebu, ystyriwch y canlynol:

  • Dim sbwriel ar y platfform, y trac neu’r maes parcio
  • Dim graffiti
  • Gorsaf yn rhydd o chwyn
  • Biniau sbwriel ar gael*
  • Toiledau ac ystafelloedd aros glân lle bo hynny’n berthnasol

*Nid oes biniau sbwriel ar gael yng Ngorsaf Caerdydd Canolog am resymau diogelwch ond gwneir yn iawn am hyn trwy lanhau dyddiol cyson.

Gorsaf Heb ei Staffio Orau Cymru

Wrth benderfynu ar ba orsaf i enwebu, ystyriwch y canlynol:

  • Dim sbwriel ar y platfform, y trac neu’r maes parcio
  • Dim graffiti
  • Gorsaf yn rhydd o chwyn
  • Biniau sbwriel ar gael
  • Toiledau ac ystafelloedd aros glân lle bo hynny’n berthnasol

Diolchwn i noddwr y categori, Trenau Arriva Cymru

Wales' Best Stations