Ymgyrch ‘Litter Less’ Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd

Bydd Cadwch Gymru’n Daclus yn falch o weithio gyda chi ar Ymgyrch Litter YRE YRE yng Nghymru a ariennir gan Sefydliad Cwmni Mars Wrigley.

Sut mae’n gweithio?

Byddai disgwyl i sefydliadau gefnogi pobl ifanc i:
-Ymchwilio i fater sbwriel lleol o amgylch y thema “Lleihau Gwastraff Plastig”
- Trefnu digwyddiad ymarferol neu ddiwrnod gweithredu cymunedol i godi ymwybyddiaeth o’ch pwnc yn eich sefydliad
- Cynllunio ymgyrch gyfryngau i godi ymwybyddiaeth i’r gymuned ehangach
- Adrodd ar y mater a’ch canfyddiadau ac awgrymu atebion i’r mater trwy adroddiad papur newydd, ffilm 3 munud neu ffotograff
- Rhannwch eich ymchwiliadau gyda’r ysgol, y gymuned leol a rhwydwaith YRE trwy o leiaf 3 allfa gyfryngau