Hyfforddiant Eco-Sgolion a’r cwricwlwm newydd 2020

Darperir ein holl gyrsiau yn rhad ac am ddim ac fe’u hwylusir gan staff profiadol Cadwch Cymru Daclus.
Mae’r sesiwn hyfforddi newydd yma yn ymchwilio i’r gwaith o integreiddio’r rhaglen Eco-Sgolion i’r cwricwlwm newydd, er mwyn:

• Annog ysgolion i integreiddio’r broses Eco-Sgolion i ethos yr ysgol.
• Amlygu a rhannu arfer da yn cysylltu Eco-Sgolion â’r cwricwlwm newydd.
• Annog ymagwedd ysgol gyfan tuag at y broses trwy ddatblygu’r cwricwlwm, edrych ar gysylltiadau â’r Pedwar Diben, Meysydd Dysgu a Sgiliau Allweddol.

Bydd y diwrnod yn gyfranogol yn bennaf gyda gweithdai a gweithgareddau i archwilio’r nodau uchod.

Bydd hyfforddiant yn rhedeg rhwng 9.30—15.00 oni nodir yn wahanol. Bydd holl ddeunyddiau ar gael yn ddwyieithog.