Ffurflen Ymgeisio Gwobrau Cymru Daclus 2017

Darllenwch y meini prawf yn ofalus oherwydd bydd pob cais yn cael ei feirniadu yn ôl yr wybodaeth a gyflwynir ar y ffurflen gais, a dim arall. Rhowch atebion mor llawn ag y medrwch i bob cwestiwn.

***Sylwch, ni allwch gadw’r ffurflen ar gyfrifiadur.***

Anfonwch dystiolaeth ffotograffig at [email protected] (lan i 5 llun)

Bydd pob cais am Wobr Cymru Daclus yn cael ei asesu’n gyntaf gan staff Cadwch Gymru’n Daclus a bydd y rhai a ddewisir i fynd ymlaen i’r rownd olaf yn cael eu hasesu gan banel o feirniaid allanol.

Gwahoddir y tri gorau ym mhob categori i seremoni wobrwyo yng Nghaerdydd mis Tachwedd.

1.

2.

3.

Manylion cyswllt

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Faint o wastraff a gafodd ei gasglu / ei ailgylchu (os yw’n berthnasol)

12.

13.

Rhestr wirio’r cais

Deddf Diogelu Data:
Bydd eich manylion yn cael eu cadw a’u prosesu gan Cadwch Gymru’n Daclus ar gyfrifiadur. Bydd Cadwch Gymru’n Daclus yn defnyddio’r wybodaeth at ddibenion monitro a hyrwyddo Gwobrau Cymru Daclus ar hyn o bryd ac mewn blynyddoedd i ddod. Ni fydd eich manylion yn cael eu rhoi i unrhyw un sydd â diddordeb masnachol ynddynt.