Ymgyrch ‘Litter Less’ Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd 2018-2019

Bydd Cadwch Gymru’n Daclus yn falch o weithio gyda chi ar Ymgyrch Litter YRE YRE yng Nghymru a ariennir gan Sefydliad Cwmni Wrigley.

Sut mae’n gweithio? Byddai disgwyl i sefydliadau gefnogi pobl ifanc i:
Ymchwilio i fater sbwriel lleol, er enghraifft effaith sbwriel morol ar fywyd gwyllt lleol
Cynnwys y sefydliad cyfan trwy drefnu digwyddiad ymarferol neu ddiwrnod gweithredu cymunedol neu godi ymwybyddiaeth o’r mater a ddewiswyd

Adrodd ar y mater a’ch canfyddiadau ac awgrymu atebion i leihau sbwriel
Rhannwch eich ymchwiliadau gyda’r ysgol, y gymuned leol a’r rhwydwaith YRE trwy o leiaf 3 allanfa cyfryngau
Monitro effaith eich ymgyrch gan ddefnyddio Arolwg Mesur Effaith YRE