Lleoliad O'r cartref: Sir y Flint
Oriau Gwaith Rhan-amser (21 awr yr wythnos)
Cyflog £14,174
Cyfnod Swydd barhaol, gyda chyflogaeth barhaus yn amodol ar sicrhau cyllid priodol parhaus

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn elusen flaenllaw sydd yn gweithio ledled Cymru i amddiffyn ein hamgylchedd nawr ac i’r dyfodol. Rydym yn gweithredu i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ac mae ein gwaith yn amrywio ar draws y wlad. Rydym yn darparu gweithredu ymarferol, addysg amgylcheddol, hyfforddiant, gwasanaethau busnes ac atebion amgylcheddol. Rydym yn gwneud hyn oll am un rheswm - Cymru hardd y gofelir amdani ac y gellir ei mwynhau gan bawb.

Prif rôl y swyddog yw ymgysylltu a grymuso cymunedau lleol i wella ansawdd eu hamgylchedd lleol, a hwyluso, cefnogi a datblygu gwirfoddolwyr i ymgymryd ag ystod eang o brosiectau gwelliant amgylcheddol ymarferol.

Rydym yn chwilio am ymgeisydd sydd yn brofiadol yn gweithio gyda chymunedau, trefnu digwyddiadau a chadwraeth amgylcheddol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw canol dydd 31 Ionawr

Cynhelir cyfweliadau ar 20 Chwefror