Lleoliad Yn y cartref
Oriau Gwaith 35 awr yr wythnos
Cyflog £25,659
Cyfnod Swydd barhaol, yn amodol ar gyllid yn parhau

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn elusen flaenllaw sydd yn gweithio ledled Cymru i amddiffyn ein hamgylchedd nawr ac i’r dyfodol. Rydym yn gweithredu i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ac mae ein gwaith yn amrywio ar draws y wlad. Rydym yn darparu gweithredu ymarferol, addysg amgylcheddol, hyfforddiant, gwasanaethau busnes ac atebion amgylcheddol. Rydym yn gwneud hyn oll am un rheswm - Cymru hardd y gofelir amdani ac y gellir ei mwynhau gan bawb.

Rydym yn chwilio am aelod tîm brwdfrydig a bydd yn ymgysylltu â chymunedau lleol a hwyluso, grymuso a chefnogi gwirfoddolwyr, a phartneriaid lleol eraill i wneud amrywiaeth o weithgareddau i wella Ansawdd yr Amgylchedd Lleol (LEQ).

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw canol dydd 23 Gorfennaf

Cynhelir cyfweliadau ar 31 Gorfennaf