Eich swyddog prosiect lleol Cadwch Gymru'n Daclus yw Mari Williams - 07824 504816

I fenthyg offer gan y cyngor ffoniwch 01437 764551

Trefniadau casglu gwastraff ac ailgylchu:

  • Gellir gadael bagiau naill ai mewn lleoliad a drefnwyd ymlaen llaw neu i'w rhoi allan â gwastraff cartref
  • Ffoniwch y ganolfan gyswllt i wneud trefniadau 01437 764551 [email protected]