Enghreifftiau o'r hyn sy'n cael ei gynnwys

  • Beth mae'r cefnfor yn ei wneud i ni
  • Deall beth sydd yn y cefnforoedd
  • Dilyn llwyb sbwriel i mewn i'r cefnforoedd
  • Mapio llif sbwriel a llygredd cefnforoedd
  • Edrych ar enghraifft gadarnhaol o'r ffordd y mae'n cael ei drin

Opsiynau ymarferol

  • Yr hyn y gallant ei wneud i helpu
  • Traeth mewn tarp - dod o hyd i sbwriel, cyfrif a chategoreiddio
  • Taith i'r traeth
  • Pecyn cymorth sbwriel