Enghreifftiau o'r hyn sy'n cael ei gynnwys

  • Beth yw newid hinsawdd a chynhesu byd-eang
  • Yr effaith tŷ gwydr
  • Sut mae pobl yn effeithio ar newid yn yr hinsawdd
  • Effaith carbon deuocsid ar cefnfor
  • Cyfranwyr at y cynnydd mewn CO2
  • Effair newid hinswadd ar rywogaethau

Opsiynau ymarferol

  • Dangos newid hinsawdd trwy lapio blancedi
  • Paru'r eitem â'i hôl troed carbon
  • Beth allwch ei wneud i leihau CO2