Enghreifftiau o'r hyn sy'n cael ei gynnwys

  • Beth yw newid hinsawdd
  • Yr effaith tŷ gwydr
  • Y twll yn yr hawen osôn
  • Yr hyn y mae diwydiannau yn ei gyfrannu a faint
  • Defnydd o ynni yn yr ysgol
  • Cyfranwyr at y cynnydd mewn CO2

Opsiynau ymarferol

  • Dangos newid hinsawdd trwy lapio blancedi
  • Paru'r eitem â'i hôl troed carbon
  • Faint o ddillad yr ydym yn eu prynu - sach gyda phwysau 17kg
  • Beth allwch ei wneud i leihau CO2