Eich swyddog prosiect Cadwch Gymru'n Daclus yw Daniel Griffith - 07824 504799

I fenthyg offer gan y cyngor, cysylltwch â Jonathan Gwyn Neale [email protected]

Trefniadau casglu gwastraff ac ailgylchu:

  • Bydd y cyngor yn ailgylchu caniau alwminiwm a gesglir ar wahân
  • Defnyddiwch fagiau ailgylchu'r cyngor
  • Dylai ailgylchu fod mewn bagiau clir - cysylltwch â Daniel os oes angen bagiau arnoch chi

Cysylltwch â 01286 679752 i drefnu casgliadau bagiau