Enghreifftiau o'r hyn sy'n cael ei gynnwys

  • Trafodaeth gytbwys am blastig - y da a'r drwg
  • Sut mae plastig yn cael ei wneud a'r deunyddiau ar gyfer pob cam
  • Edrych ar y ffordd y caiff plastic ei ddefnyddio yn ei bywydau bob dydd
  • Plastig defnydd unigol - beth allem ei newid? 

Opsiynau ymarferol

  • Faint o bethau y gallwch chi eu gweld sydd wedi eu gwneud o blastig 
  • Peidiwch â chyffwrdd ag unrhyw beth sydd wedi ei wneud o blastig am y 30 munud nesaf
  • Ymgyrch marchnata ar gyfer dŵr tap