Eich swyddog prosiect Cadwch Gymru'n Daclus yw Gwyl Roche – 07766 018218

I fenthyg offer gan y cyngor, cysylltwch â Philip Vipond yn [email protected]

Trefniadau casglu gwastraff ac ailgylchu:

  • Bydd y poteli plastig a gesglir ar wahân yn cael eu hailgylchu gan y cyngor
  • Bydd y cyngor yn ailgylchu caniau alwminiwm a gesglir ar wahân
  • Defnyddiwch fagiau ailgylchu'r cyngor
  • Am gasgliadau yn eich ardal chi, cysylltwch â [email protected]