Enghreifftiau o'r hyn sy'n cael ei gynnwys

 • Cynhwysion a'u heffaith - e.e olew palmwydd a datgoedwigo
 • Pecynnu
 • Siwgr a'i effaith amgylcheddol
 • Lleol a thymhorol
 • Milltiroedd bwyd
 • O ble mae ein bwyd yn dod o?
 • Pa newidadau syml allwn ni eu gwneud? 

Opsiynau ymarferol

 • Paru'r siwgr â'r cynnyrch
 • Dangos iddynt beth sydd mewn bwyd
 • Pa more bell mae ein bwyd wedi teithio?
 • Beth mae'r label bwyd yn ei olygu?