Enghreifftiau o'r hyn sy'n cael ei gynnwys

  • Cynhwysion a'u heffaith - e.e olew palmwydd, datgoedwigo
  • Pecynnu
  • Cynnwys siwgr
  • Lleol a thymhorol
  • Milltiroedd bwyd

Opsiynau ymarferol

  • Paru'r siwgr â'r cynnyrch
  • Dangos iddynt beth sydd mewn bwyd
  • Milltiroedd bwyd - pa more bell mae ein bwyd wedi teithio?
  • Beth mae'r label bwyd yn ei olygu?