Dewch Ynghyd gyda ni ac ymunwch â Bwrdd Ymddiriedolwyr Cadwch Gymru’n Daclus

Ar hyn o bryd, mae gennym swyddi gwag ar ein Bwrdd deinamig fydd yn rhoi cyfle ar gyfer datblygiad personol gwirioneddol.  Rydym yn chwilio am bobl angerddol ar draws Cymru, unigolion egnïol â’r sgiliau i’n helpu i gyflawni ein hamcanion a’n gwasanaethau mor effeithiol â phosibl. Hoffem glywed oddi wrthych os gallwch ddangos cymwyseddau cryf ym meysydd arloesedd busnes, cyllid, addysg, marchnata, amrywiaeth a chynhwysiant neu'n awyddus i gynrychioli llais ieuenctid Cymru. 

Rydym yn awyddus i geisio sicrhau bod ein Bwrdd yn cynrychioli pobl Cymru – y bobl yr ydym yn cydweithio â hwy bob dydd. Os yw hwn yn gyfle rydych wedi bod yn chwilio amdano cysylltwch â ni hyd yn oed os nad ydych yn dod o fewn y categorïau uchod. Os yw ein gwaith yn cyfrif i chi byddem yn falch iawn pe baech yn cysylltu â ni.  

Os ydych yn dymuno cael cyfle i’n cefnogi yn ein gwaith fe hoffem eich gwahodd i gwblhau Ffurflen Datgan Diddordeb a Ffurflen Cyfle Cyfartal.

Anfonwch eich ffurflen atom, os gwelwch yn dda, erbyn canol dydd Mawrth 6 Gorffennaf ebost at: [email protected]

Byddwn yn gwahodd ymgeiswyr ar y rhestr fer i gwrdd â ni ar Ddydd Llun 19 Gorffennaf, er mwyn i ni dysgu mwy am eich profiadau a’ch syniadau. Pe na bai y dyddiad hwn yn addas i chi, medrwn bod yn hyblyg ac ystyried trefniadau arall. Bydd y benodir llwyddiannus yn cael eu gwahodd i fynychu cyfarfod nesaf y Bwrdd, sydd i’w gynnal ar 22 Medi.