Dewch Ynghyd gyda ni ac ymunwch â Bwrdd Ymddiriedolwyr Cadwch Gymru’n Daclus

Ar hyn o bryd, mae gennym swyddi gwag ar ein Bwrdd deinamig fydd yn rhoi cyfle ar gyfer datblygiad personol gwirioneddol.  Rydym yn chwilio am bobl angerddol ar draws Cymru, unigolion dyfeisgar â’r sgiliau i’n helpu i gyflawni ein hamcanion a’n gwasanaethau mor effeithiol â phosibl. Hoffem glywed oddi wrthych os gallwch ddangos cymwyseddau cryf ym meysydd arloesedd busnes, cyllid, marchnata, twristiaeth, addysg, adnoddau dynol neu gyfreithiol.

Rydym yn awyddus i geisio sicrhau bod ein Bwrdd yn cynrychioli pobl Cymru – y bobl yr ydym yn cydweithio â hwy bob dydd. Os yw hwn yn gyfle rydych wedi bod yn chwilio amdano cysylltwch â ni hyd yn oed os nad ydych yn dod o fewn y categorïau uchod. Os yw ein gwaith yn cyfrif i chi byddem yn falch iawn pe baech yn cysylltu â ni.

Os ydych yn awyddus i gael cyfle i’n cefnogi gyda’n gwaith edrychwch ar www.keepwalestidy.cymru am ragor o wybodaeth am y rôl neu, anfonwch ebsot at [email protected] neu ffoniwch Lynne Evans ar 029 2056767 i ofyn am becyn gwybodaeth.

 

Y dyddiad cau ar gyfer mynegi diddordeb yw canol dydd Iau 28ain o Fehefin 2018.

Bydd y benodir llwyddiannus yn cael eu gwahodd i fynychu cyfarfod nesaf y Bwrdd, sydd i’w gynnal ar 26 o Fedi 2018.

Pecyn Recriwtio Ymddiriedwolwyr

Hysbyseb Recriwtio Ymddiriedolwyr

Ffurflen cyfle cyfartal

Trustee Vacancy