Mae Andrew wedi ymddeol yn ddiweddar o’r Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd lle’r oedd yn Bennaeth Cymru, yn arwain trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru a chyrff cenedlaethol eraill yng Nghymru.

Gan ddechrau fel gwirfoddolwr dros 40 mlynedd yn ôl, mae ei yrfa mewn dyfrffyrdd wedi mynd ag ef i dair o’n pedair gwlad mewn ystod o rolau gweithredol, codi arian a materion cyhoeddus.  Mae ei waith yn gynyddol wedi defnyddio cyfalaf cymdeithasol, diwylliannol a ffisegol presennol i helpu pobl i wella eu cymunedau yn economaidd ac yn amgylcheddol.  Hyfforddodd yn wreiddiol fel pensaer morwrol yn Newcastle, gwnaeth MBA ym Mryste ar ôl hynny  ac yna Diploma mewn Marchnata. 

Eleni, cymhwysodd fel beirniad y Faner Werdd a’r Faner Las yn gwirfoddoli i Gadwch Gymru’n Daclus.