Eich swyddog prosiect lleol Cadwch Gymru'n Daclus yw Phil Budd - 07717 495188

I fenthyg offer, ewch i hyb casglu sbwriel lleol

Trefniadau ailgylchu a chasglu gwastraff:

  • Defnyddiwch fagiau ailgylchu'r cyngor sydd ar gael o'r hybiau sbwriel neu Cadwch Gymru'n Daclus - bydd y Cyngor yn ailgylchu caniau, poteli a phlastig caled.
  • Ni fydd gwastraff na ellir ei ailgylchu yn cael ei gasglu o dir preifat neu draethau preifat
  • Am gasgliadau o gasgliadau sbwriel, cysylltwch â Rob Andrews ar 07980721582
    [email protected]
  • Am gasgliadau o lanhau traeth, cysylltwch â Peter Beynon 07900 702794 [email protected]