Pwrpas Gwobr y Faner Werdd yw cysylltu pobl i’r parciau a’r mannau gwyrdd orau. 

Gall amrywiaeth eang o fannau gwyrdd ymgeisio am Wobr y Faner Werdd, o barciau bach trefol i barciau gwledig anferth, campysau prifysgol, ystadau tai a hyd yn oed mynwentydd.

Mae yna hefyd Gwobr Gymunedol y Faner Werdd ar gyfer mannau gwyrdd a reolir gan y gymuned, fel rhandiroedd, coedwigoedd, gwarchodfeydd natur leol a gerddi cymunedol.

Caiff y ddwy wobr ei feirniadu gan fyddin o arbenigwyr mannau gwyrdd sy’n gwirfoddoli eu hamser a sgiliau i’r cynllun.

Green Flag for Parks announcement