Mae enwebu Cadwch Gymru’n Daclus fel eich elusen amgylcheddol yn ffordd wych i ddangos eich ymroddiad i gefnogi cymunedau lleol ac mae’n symbol i’ch rhwydweithiau eich bod yn cymryd eich cyfrifoldebau amgylcheddol o ddifrif.

Trwy adeiladu perthynas tymor hir gyda ni, mae eich cwmni hefyd yn fwy tebygol o elwa ar sylw yn y cyfryngau ac hefyd fydd gwasanaethau ychwanegol ar gael i chi sydd yn gally bod yn gwerthfawr i’ch staff a’ch cynulleidfa.

Gallwch gefnogi Cadwch Gymru’n Daclus ac annog eich staff i gefnogi ni trwy:

  • Dewis Cadwch Gymru’n Daclus fel un o’ch elusennau a ddewiswyd
  • Cymryd rhan mewn digwyddiadau noddedig a chodi arian ar gyfer Cadwch Gymru’n Daclus
  • Trefnwch gweithgareddau eich hun er mwyn codi arian i Cadwch Gymru’n Daclus
  • Annog eich gweithwyr i roi i Cadwch Gymru’n Daclus trwy’r gyflogres
  • Rhoi rhoddion, gwobrau a gwasanaethau i gefnogi Cadwch Gymru’n Daclus

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Richard Phipps ar 07587 550993.

Charity of Choice