Cafwyd cynnydd sylweddol yn nifer y safleoedd sydd wedi ennill y wobr yng Nghymru, gyda 221 o barciau a mannau gwyrdd yn bodloni’r safon uchel angenrheidiol i dderbyn Gwobr y Faner Werdd neu Wobr Gymunedol y Faner Werdd.

Dewch o hyd i barc cyfagos sydd wedi ennill y wobr'.

Our parks