Cymraeg

Ymunwch â Caru Cymru - mudiad newydd i ddileu sbwriel a gwastraff

Caru Cymru

Bob blwyddyn, mae biliynau o gynwysyddion bwyd tafladwy yn cael eu taflu ar ôl un defnydd, llawer ohonynt yn mynd i safleoedd tirlenwi.

Rydym yn falch o fod yn gweithio mewn partneriaeth ag Eco to go er mwyn ceisio lleihau faint o wastraff a sbwriel sy’n cael ei gynhyrchu yng Nghymru.

Gellir defnyddio cwpanau a chynwysyddion cost effeithiol Eco to go dro ar ôl tro, gan ffurfio rhan o economi gylchol gynaliadwy lle mae adnoddau’n cael eu defnyddio cyhyd â phosibl, yn cael y gwerth gorau ohonynt tra’u bod yn cael eu defnyddio, ac yna’n cael eu hadfer neu eu hadnewyddu ar ddiwedd eu hoes. 

Trwy ddefnyddio cynnyrch Eco to go, byddwch hefyd yn cefnogi Cadwch Gymru’n Daclus a’r miloedd o wirfoddolwyr ar draws y wlad sydd yn gweithio’n ddiflino i ofalu am eu hamgylchedd lleol.

Rydym wrth ein bodd yn gweithio gyda Chadwch Gymru’n Daclus ac yn cefnogi eu hymdrechion i annog pobl i fabwysiadu diwylliant o ailddefnyddio, gan helpu i leihau faint o ddeunydd pecynnu bwyd a diod sydd yn cael ei ganfod yng nghefn gwlad, mewn afonydd a chefnforoedd.

 

Os hoffech ganfod mwy am gynnyrch Eco to Go a sut y gallant weithio i’ch cwmni neu ddigwyddiad chi, cysylltwch â [email protected]

Darllenwch sut mae Canolfan Ganser Felindre yn mynd i’r afael â gwastraff gyda chwpanau amldro

Eco to go™