Yma fe welwch yr adnoddau i droi eich cartref yn Eco-Gartref, yn union fel eich ysgol. Dilynwch y broses syml i asesu pa mor ecogyfeillgar yw'ch cartref a sut i gymryd camau i'w wneud (a gweddill aelodau eich cartref) yn fwy ecogyfeillgar.

Cofiwch rannu sut rydych â'ch ysgol a ni wrth ddefnyddio #ecosgolionadref fel y gallwn ddathlu'ch holl gyflawniadau gyda chi. Os oes angen unrhyw help arnoch, gallwch anfon e-bost atom yn [email protected] unrhyw bryd.

Pa mor eco cyfeillgar yw eich cartref?

Darganfyddwch pa mor eco yw eich cartref gyda'n 'Cynllun Gweithredu Eco Cartref'

Cynllun Gweithredu Eco fy Nghartref

Defnyddiwch efo ein 'Adolygiad Amgylcheddol Adref' i sgorio'ch cartref a darganfod beth allwch chi ei wneud i helpu.

Llwytho i lawr

Gall ein rhestr o 'Dolenni Defnyddiol' eich helpu gyda'ch adolygiad amgylcheddol cartref.

Gweler isod rai awgrymiadau ar sut i fod yn Eco-Gartref. 

Eco-schools at Home