Cymraeg

Ymunwch â Caru Cymru - mudiad newydd i ddileu sbwriel a gwastraff

Caru Cymru

Yma fe welwch yr adnoddau i droi eich cartref yn Eco-Gartref, yn union fel eich ysgol. Dilynwch y broses syml i asesu pa mor ecogyfeillgar yw'ch cartref a sut i gymryd camau i'w wneud (a gweddill aelodau eich cartref) yn fwy ecogyfeillgar.

Cofiwch rannu sut rydych â'ch ysgol a ni wrth ddefnyddio #ecosgolionadref fel y gallwn ddathlu'ch holl gyflawniadau gyda chi. Os oes angen unrhyw help arnoch, gallwch anfon e-bost atom yn [email protected] unrhyw bryd.

Heriau Eco-Sgolion Adref

Pa mor eco cyfeillgar yw eich cartref?

Darganfyddwch pa mor eco yw eich cartref gyda'n ein Adolygiad Amgylcheddol Adref.

Adolygiad Amgylcheddol Adref

Adolygiad Amgylcheddol Adolygiad Syml

Gall ein rhestr o 'Dolenni Defnyddiol' eich helpu gyda'ch adolygiad amgylcheddol cartref.

Cynllun Gweithredu Eco Cartref

Ar ôl i chi gwblhau eich adolygiad amgylcheddol cartref, defnyddiwch efo ein 'Cynllun Gweithredu Eco Cartref' i sgorio'ch cartref a darganfod beth allwch chi ei wneud i helpu.

Cynllun Gweithredu Eco fy Nghartref

Gweler isod rai awgrymiadau ar sut i fod yn Eco-Gartref. 

Eco-schools at Home