Er bod Hydref Glân Cymru ychydig yn wahanol i’n hymgyrchoedd glanhau arferol, rydym yn dal eisiau gweld eich lluniau a chael gwybod beth rydych yn ei gasglu.

Yn 2019, casglodd arwyr sbwriel Glanhau Moroedd Cymru bron 1,500 o fagiau o sbwriel ac ailgylchu. Roedd yr eitemau ‘diddorol’ gafodd eu canfod yn 2019 yn cynnwys set deledu a deunydd lapio bwyd yn dyddio’n ôl i’r 1990au! Allwn ni guro hyn yn ystod Hydref Glân Cymru?

Gallwch rannu eich lluniau ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #HydrefGlânCymru

Gallwch hysbysu ynghylch faint o sbwriel yr ydych yn ei gasglu a’r hyn y byddwch yn ei ganfod mewn un o ddwy ffordd (neu dair os ydych yn glanhau eich traeth lleol!):

  1. Os ydych yn un o’n Harwyr Sbwriel neu grwpiau cymunedol, defnyddiwch Epicollect5 fel arfer.

  2. I bawb arall, defnyddiwch ein harolwg ar-lein. Mae ond yn cymryd ychydig funudau, ond bydd y canlyniadau o gymorth i ni gydag ymgyrchoedd ac ymchwil yn y dyfodol.  Bydd yr arolwg yn cau ar 12 Hydref 2020.

Tell us what you collect