Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Rydym yn falch o fod yn aelod o’r FEE, y Sefydliad dros Addysg Amgylcheddol.

Mae rhaglenni FEE, sy’n weithredol ar draws y byd, yn helpu cymunedau i wireddu buddion byw’n gynaliadwy trwy addysg a dysgu gweithredol.

Rydym yn cyflwyno pedair rhaglen FEE yng Nghymru:

  • Goriad Gwyrdd – rhyddhau cynaliadwyedd yn y diwydiant twristiaeth.
  • Y Faner Las – eco-label byd-enwog y mae miliynau yn ymddiried ynddo ar draws y byd ar gyfer traethau, marinas a chychod.
  • Eco-Sgolion – addysg amgylcheddol nawr ac i’r dyfodol.
  • YRE - Grymuso pobl ifanc i ddweud straeon am eu hamgylchedd

English link