Ystyried trefnu ymgyrch Gwanwyn Glân Cymru?  Newyddion gwych! Nawr, mae’n amser cynllunio.

P’un ai eich bod yn #ArwrSbwriel rheolaidd, neu dyma eich tro cyntaf, dyma’r lle i ddod o hyd i’r holl gyngor a gwybodaeth sydd eu hangen arnoch i ddechrau gwneud gwahaniaeth.

Trefnu digwyddiad diogel

Rydym eisiau sicrhau eich bod yn cadw’n ddiogel, felly ystyriwch yr amodau, cofiwch ddarllen ein llawlyfr a chwblhau ffurflen asesu risg.

Llawlyfr Gwanwyn Glân Cymru 2019

Ffurflen asesu risg Gwanwyn Glân Cymru 2019

Gwaredu ac ailgylchu eich sbwriel

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â chynghorau er mwyn gwaredu yn ddiogel – ac ailgylchu – y sbwriel yr ydym yn ei gasglu.

Gan ddefnyddio’r ymagwedd ‘tair sach lawn’, rydym yn gofyn i wirfoddolwyr Gwanwyn Glân Cymru wahanu plastig, alwminiwm a gwastraff cyffredinol.

Ewch yma am wybodaeth am gasgliadau ac offer yn eich ardal chi

Angen mwy o gyngor a chymorth?

Ble bynnag y byddwch yng Nghymru, bydd Swyddog Prosiect Cadwch Gymru’n Daclus yn gweithio yn eich ardal chi.

Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich swyddog lleol ar ein tudalen manylion staff

Planning your clean-up