Cymraeg

Ymunwch â Caru Cymru - mudiad newydd i ddileu sbwriel a gwastraff

Caru Cymru

Tra’n cynnal digwyddiad glanhau, mae’n bwysig bod y gweithgaredd yn cael ei wneud yn ddiogel, gan sicrhau bod y cyfranogwyr ac eraill o’ch amgylch yn cael eu diogelu rhag niwed.

I’ch helpu i gynnal eich digwyddiad yn ddiogel, rydym wedi datblygu nifer o daflenni canllaw i’ch helpu i lunio eich asesiad risg a briff eich digwyddiad, ynghyd â chyngor pellach ar fathau penodol o weithgaredd.

Canllaw asesu risg Gweithio gerllaw neu ar briffyrdd
Asesiad risg gwag Gweithio mewn ardaloedd arfordirol
Enghraifft o asesiad risg Gweithio ar ddyfrffyrdd
Briffau diogelwch digwyddiadau Codi sbwriel cyffredinol

Dylech bob amser edrych yn ofalus ar beryglon posibl sy’n bresennol yn y lleoliad yr ydych wedi dewis ei lanhau.

Angen mwy o gyngor a chymorth?

Ble bynnag y byddwch yng Nghymru, bydd Swyddog Prosiect Cadwch Gymru’n Daclus yn gweithio yn eich ardal chi.

Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich swyddog lleol ar ein tudalen manylion staff

Planning and promoting