Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Mae’n bleser gennym gefnogi Llywodraeth Cymru i ddatblygu Cynllun cyntaf Cymru ar gyfer Atal Sbwriel.

Rydym yn awyddus i sicrhau bod cyfle i bawb ni’n cydweithio â ni fynegi eu barn ynghylch beth y dylai’r Cynllun ei gynnwys a sut y gallwn atal sbwriel rhag anharddu ein hamgylchedd lleol.

Rydym wedi paratoi arolwg byr fel y gallwch fynegi eich barn. Gofynnwn i chi gwblhau’r arolwg erbyn 20 Mawrth 2020.

Arolwg Cynllun Atal Sbwriel

English page