Rydym eisiau ymuno â busnesau ar draws y wlad i fynd i’r afael â’n diwylliant ‘tafladwy’, ac annog y rheiny sydd yn hoffi te a choffi i newid o gwpanau untro.

Mae ‘Cwpanau taclus’ y gellir eu hailddefnyddio yn offeryn marchnata rhagorol ac yn arwydd clir o’ch ymrwymiad i’r amgylchedd ac i gynaliadwyedd.

Sut mae’n gweithio?

Fe wnawn ni ofalu am y logisteg a gweithio gyda chi er mwyn sicrhau bod ‘Cwpanau taclus’ yn adlewyrchu eich brand. Gallwn ddod o hyd i ystod o feintiau a deunyddiau – yn cynnwys cwpanau o fambŵ organig neu wm cnoi wedi ei ailgylchu hyd yn oed!

Byddwn hefyd yn helpu i roi cyhoeddusrwydd i’ch digwyddiad lansio ‘Cwpanau taclus’, gan helpu i hybu eich proffil yn yr ardal leol.

Rydym yn gofyn am gyfraniad o £1 y cwpan a ffi weinyddol fach yn unig.  Bydd yr arian a godir yn helpu i gefnogi ymdrechion diflino grwpiau a gwirfoddolwyr ledled Cymru sydd yn ceisio gwella eu hamgylchedd lleol.

Byddwch mewn cwmni da – mae’r gadwyn o gaffis KIN+ILK yng Nghaerdydd a siop goffi/rhoddion Bodlon eisoes wedi ymuno.

Os ydych yn berchennog busnes gyda diddordeb mewn cymryd rhan, cysylltwch â [email protected]

Dywedodd Alex Jenkins o KIN+ILK:

Rydym wrth ein bodd yn gweithio gyda’n cymdogion, Cadwch Gymru’n Daclus, ar y fenter hon. Mae lleihau gwastraff yn KIN+ILK yn uchel iawn ar ein hagenda, gan ein bod yn sefydliad Cymreig, moesegol sydd yn ystyried cynaliadwyedd.


Join the ‘Tidy cup’ revolution