Ffurflen archebu ar-lein 

neu lawrlwythwch a dychwelwch y ffurflen i [email protected]

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Jo Friedli, Cydlynydd Eco-Academi 07717456147

  • 3 diwrnod (6 modiwl)
    Mae pecyn cost effeithiol o dri diwrnod (chwe modiwl) yn yr ysgol ar gael am £1,350 + TAW

  • 1 diwrnod (2 fodiwl)
    Mae diwrnodau unigol (dau fodiwl) ar gael am gost o £500 + TAW 

Costs and booking