Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Dechreuwch godi arian heddiw

Os ydych yn ystyried codi arian, byddem wrth ein bodd yn eich cael fel rhan o’n tîm. Efallai eich bod yn rhedeg ras neu’n bwriadu trefnu digwyddiad - trwy godi arian i Gadwch Gymru’n Daclus, byddwch yn helpu i wneud eich cymuned a’ch amgylchedd lleol yn lle gwell nawr ac i’r dyfodol.

Byddem wrth ein bodd yn cefnogi eich digwyddiad felly ffoniwch ein tîm Codi Arian ar 029 2025 6767 neu anfonwch e-bost [email protected]

Ffyrdd eraill o godi arian

Yn ogystal â heriau neu ddigwyddiadau, gallwch hefyd ein cefnogi ni tra’ch bod yn siopa! Gallwch ganfod mwy

Ein harwyr codi arian

‘Pedalau yn Erbyn Plastig’ Chris

Dechreuodd Chris Woodfield ar antur seiclo o amgylch arfordir Cymru i godi ymwybyddiaeth o lygredd plastig. Yn ogystal â byw’n ddi-blastig a chynnal ymgyrchoedd glanhau traethau ar hyd y ffordd, cododd Chris bron £600 ar ein cyfer ni a Syrffwyr yn Erbyn Carthffosiaeth.

Antur Eithaf Cymru Sarah

Mae Sarah Leighton yn angerddol am annog mwy o bobl i fynd allan i’r awyr agored, gofalu am ein gwlad hardd a’i mwynhau. Cododd Sarah arian ar ein cyfer ni gydag alltaith fawr, yn padlfyrddio, beicio a throedio ar draws Cymru. Trefnodd ymgyrchoedd glanhau a chodi arian ar ei thaith dros 430km, oedd hefyd yn cynnwys 15 copa anhygoel.

Fundraise