Cymraeg

Os ydy'r biniau'n llawn, ewch â'ch sbwriel adref. 

Creu Straeon Nid Sbwriel

Nid cyfraniadau a digwyddiadau yw’r unig ffyrdd o godi arian i Cadwch Gymru’n Daclus. Mae’n hawdd codi arian ar ein cyfer ni wrth siopa ar-lein ar wefannau poblogaidd fel Amazon ac eBay. Bydd y safleoedd hyn yn rhoi canran o’ch pryniant i Cadwch Gymru’n Daclus heb unrhyw gost ychwanegol i chi. Trwy ddewis cyfrannu at Cadwch Gymru’n Daclus, byddwch yn ein helpu ni i barhau â’n gwaith pwysig a’n cenhadaeth am Gymru hardd y mae pawb yn gofalu amdani a’i mwynhau.

 • AmazonSmile
  Ydych chi’n siopa ar Amazon? Newidiwch i smile.amazon.com, lle gallwch ddod o hyd i’r un cynnyrch a phrisiau, dewiswch Cadwch Gymru’n Daclus fel eich elusen ddewisol a byddwn yn derbyn 0.5% o gyfanswm eich pryniant fel cyfraniad.
  Gallwch ganfod mwy yma www.smile.amazon.com 
 • eBay ar gyfer Elusen
  Mae eBay ar gyfer Elusen, sydd wedi ei integreiddio i lwyfan prynu a gwerthu rheolaidd eBay, yn ei wneud yn haws i bobl gefnogi achosion pwysig. Yr unig beth sydd angen i chi ei wneud yw mynd i’n siop Elusen ar e-Bay lle gallwch ddewis rhoi cyfraniad untro, gwerthu eitemau neu fod yn werthwr uniongyrchol. Mae mwy o fanylion ar gael yn charity.ebay.co.uk
 • Give as you live
  Codwch arian i ni gyda'ch siopa bob dydd! giveasyoulive.com

 • Facebook
  Mae'n hawdd codi arian i ni trwy Facebook. Sefydlu tudalen rhoddion, ei rhannu gyda'ch ffrindiau a chyrraedd eich nod. Darganfyddwch fwy yma facebook.com/fund/keepwalestidy

Support us while you shop