Prosiect peillio gwahanol!

Mae ein menter, Buzz Naturiol, yn helpu gwenyn a phili palod yng Nghymru trwy wella a diogelu eu cynefin. Wedi’r cyfan, creaduriaid bach ydynt sy’n gwneud gwahaniaeth mawr i’n hamgylchedd.

Pam? Heb beillwyr, byddai economïau amaethyddol, ein cyflenwad bwyd a’r dirwedd o’n hamgylch yn dymchwel.

Rydym wedi gweithio gyda chymunedau, busnesau ac ysgolion i greu cynefinoedd newydd ar gyfer peillwyr. Rydym wedi trawsnewid safleoedd nad ydynt yn cael eu defnyddio yn ogoniant o flodau gwyllt hardd ac wedi dosbarthu grantiau er mwyn i ysgolion allu gwneud yr un peth yn eu cymunedau nhw.

Gwelir ein map i weld pwy gymerodd ran yn Buzz Naturiol 2016

I ganfod mwy, cysylltwch â [email protected] 

Natural Buzz